CÔNG VIÊN PHẦN MỀM

Địa chỉ:

Công ty:CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG DƯƠNG

Năm thi công:2019

CHỦ ĐẦU TƯ: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

ĐỊA ĐIỂM: Dự án thuộc các xã Nguyên Khê, xã Tiên Dương và Thị trấn Đông Anh

QUY MÔ: 78,14ha

CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM BVTC phần Hạ tầng kỹ thuật

  • Nhóm chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung:
  • Khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin;
  • Khu nghiên cứu – phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ thông tin;
  • Khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý điều hành;
  • Khu trưng bày, hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm truyền thông;
  • Khu hạ tầng kỹ thuật;
  • Khu chức năng khác thực hiện các chức năng của khu công nghệ thông tin tập trung.
  • Nhóm cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung:
  • Khu tài chính, ngân hàng;
  • Khu cung cấp dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung…

 

BÀI VIẾT KHÁC